+44 7539677444
Pui-taxi

ธันวาคม 2016
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน 2017
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
Day trip


 
Brighton - Royal Pavillion - The Lane - Leeds Castle
รหัส : sjsdaytrip1004
ชื่อโปรแกรม : Brighton - Royal Pavillion - The Lane - Leeds Castle
กำหนดการเดินทาง :

รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับชาวไทย นั่งได้ 7 ท่าน

รายละเอียดย่อย :
         Brighton - Royal Pavillion - The Lane เมืองตากอากาศทีมีชื่อเสียงและท่าเรือ อันคึกคักสดใส ต้นตำรับอาหาร ประจำชาติ Fish & Chips แวะชมปราสาท Leeds Castle ทีตั่งอยู่กลางน้ำบนเนื้อที 500 ไร่ แบ่งเป็น 2 โซน ในส่วนของปราสาทนั้น 
ราคา :
£สอบถวม
 
 
   
หน้าแรก    ลักษณะทริป    โปรแกรมทัวร์    ข้อควรรู้    การเตรียมตัว    ติดต่อเรา
Address : 31 Dacca Street London SE8 3LH
Tel : +44 7539677444 , puitrip@hotmail.com , Line : Pui-taxi
 
COPYRIGHT © 2015 Iampui.com All Right Reserved.