+44 7539677444
Pui-taxi

ธันวาคม 2016
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน 2017
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
Day trip


 
Oxford - Bicester Outlet
รหัส : sjsdaytrip1005
ชื่อโปรแกรม : Oxford - Bicester Outlet
กำหนดการเดินทาง :

รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขับชาวไทย นั่งได้ 7 ท่าน

รายละเอียดย่อย :
           พาท่านช็อปปิ้งที Bicester Outlet แบรนด์ดังต่างๆพร้อมใจกันลดราคาให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ  
ราคา :
£สอบถวม
 
 
   
หน้าแรก    ลักษณะทริป    โปรแกรมทัวร์    ข้อควรรู้    การเตรียมตัว    ติดต่อเรา
Address : 31 Dacca Street London SE8 3LH
Tel : +44 7539677444 , puitrip@hotmail.com , Line : Pui-taxi
 
COPYRIGHT © 2015 Iampui.com All Right Reserved.