+44 7539677444
Pui-taxi

ธันวาคม 2016
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน 2017
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
Day trip


 
คุณโย เหมาทริป 18-25 พฤศจิกายน 2017
รหัส : eng10068
ชื่อโปรแกรม : คุณโย เหมาทริป 18-25 พฤศจิกายน 2017
ราคา :
£เหมาทริป

 

 

 

 

 

ENGLAND-WALES-SCOTLAND

18-26 Nov 2017

7 days 6 nights by British Airways

 

18 พฤศจิกายน          กรุงเทพ-ลอนดอน

08.30            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 7  เคาน์เตอร์สายการบิน บริทิช แอร์เวย์

เคาน์เตอร์ N เจ้าหน้าที่โยโซทราวเวลคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)

11.40                     ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่ลอนดอน  โดยสายการบริทิช แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA 10

18.20            เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นให้ท่านตรวจรับสัมภาระ 

นำท่านเข้าพัก Hilton Garden Inn Heathrow (ไม่ใช้รถ)

 

19 พฤศจิกายน          บิสเตอร์เอาท์เลท-แฮร์รอด-ออกฟอร์ทสตรีท

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
(รับที่โรงแรมตอนเช้าแวะไปส่งลูกค้า 1 คนที่ Heathrow express) อีก 3 คนไปเอาท์เลท

นำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester Outlet Village) ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พาท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในย่านแฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M ,Zara,Kipling , Gant , Hugo Boss ,Porsche Deign ,Bally  และยังมีถนนสโลน(Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton ,Chanel ,Hermes, Gucci ,Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM , Erm  enegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior , Giorgio Armani , Dolce & Gabrana , Bottega Veneta , Bvlgari Fendi ฯลฯ และนำท่านเดินเล่นเลือกชมสินค้าที่ Oxford street

เย็น               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพัก Hampton by Hilton London dockland

 

20 พฤศจิกายน          พระราชวังบัคกิ้งแฮม-พิพิธภัณธ์เจมส์บอนด์-tower bridge-บิ๊กเบน-ล่องเรือ

                                    -ลอนดอนอาย

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านผ่านชมพระราชวังบักกิ้งแฮม เดิมชื่อ คฤหาสน์บักกิ้งแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ ชมพิธีผลัดเปลี่ยนกองทหารรักษาพระองค์ ณ พระราชวังบัคกิ้งแฮมที่มีเป็นประจำทุกวันในช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ในเวลา 11.30 น. ส่วนในเดือนอื่น ๆ จะมีแบบวันเว้นวัน โดย  กองทหารยามผลัดเดิมจะมอบกุญแจให้แก่กองทหารเวรยามผลัดใหม่โดยมีวงโยธวาทิตเล่นเพลงมาร์ชเดินขบวนไปพร้อมกองทหารม้า จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เจมส์บอนส์

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชมสะพานที่เป็นเอกลักษณ์ของลอนดอนนั่นคือ London Tower Bridge ที่สามารถเปิดตรงกลางขึ้นได้เมื่อมีเรือขนาดใหญ่ผ่านเข้ามา พิเศษ พาท่านขึ้นชมชั้นสะพานที่เป็นพื้นกระจกใส จากนั้นนำท่าน ลงเรือล่องแม่น้ำเทมส์ สัมผัสบรรยากาศกรุงลอนดอน ชมวิวสถานที่สำคัญๆของอังกฤษสองฝั่งแม่น้ำ และนำทุกท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์กรุงลอนดอน บิ๊กเบนเป็นชื่อของระฆังหนัก 14 ตัน ตั้งชื่อตามเซอร์ เบนจามิน ฮอลล์ เป็นผู้คุมการก่อสร้าง เมื่อปีคศ.1858 ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดของโลก จากนั้นพาท่านขึ้นลอนดอนอาย (London Eye) หรือที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร ลอนดอนอาย ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ บนริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ในกรุงลอนดอน ตั้งอยู่ระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของโดมแห่งการค้นพบ ที่เคยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการเฟสติวัล ออฟ บริเตนในปี ค.ศ. 1951 ออกแบบและสร้างสรรค์โดย David Marks and Julia Barfield ด้วยการสนับสนุนโดยสายการบิน British Airways อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพัก Hampton by Hilton London dockland

 

21 พฤศจิกายน          พระราชวังวินเซอร์-สโตนเฮนจ์

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) พระราชวังที่ตั้งอยู่เมืองวินด์เซอร์ ในมณฑลบาร์คเชอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี 1070 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้าง มีเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดด้วยกันประมาณ 45,000 ตารางเมตร โดยเป็นหนึ่งในสามพระราชฐานหลักแห่งราชวงศ์อังกฤษ อีกสองแห่งได้แก่ พระราชวังบักกิ้งแฮมและพระราชวังโฮลี่รู้ดที่เอดินเบอระ โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธที่ 2 ทรงมักใช้เวลาวันสุดสัปดาห์หลายวันที่พระราชวังวินด์เซอร์แห่งนี้ พระมหากษัตริย์และกษัตริย์แห่งอังกฤษเกือบทุกพระองค์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการก่อสร้างและการวิวัฒนาการของพระราชวังวินด์เซอร์โดยตลอด เคยใช้เป็นป้อมปราการ ที่อยู่อาศัย ที่ประทับอย่างเป็นทางการ และบางครั้งเป็นเรือนจำ

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ในบริเวณที่เรียกว่า “ที่ราบซัลลิสเบอร์รี่” ในบริเวณตอนใต้ของอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง สโตนเฮนจ์มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน มีผู้สันนิษฐานถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างสโตนเฮนจ์กันหลายประเด็น แต่ประเด็นที่ดูจะได้รับความเชื่อถือมากที่สุดคือเป็นสถานที่สำหรับการทำพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มที่นับถือลัทธิดรูอิท สโตนเฮนจ์ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาธ

เย็น               รับประทานอาหาร ณ Burger Lobster

นำท่านเข้าชม โรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส ที่เมืองบาธมีบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ 3 แห่ง บ่อที่ใหญ่ที่สุดคือที่ ROMAN SACRED SPRING น้ำผุดจากใต้ดินลึก 3,000 เมตร มีแร่ธาตุถึงกว่า 43 ชนิด อุณหภูมิสม่ำเสมอของน้ำร้อนวัดได้ 46.5 องศาเซลเซียส ชาวโรมันจึงได้สร้างโรมันบาธส์ ตามประวัติดั้งเดิมบันทึกว่าชาวโรมันรุกรานเกาะอังกฤษสมัยปีคริสต์ศักราช 43 ชาวโรมันได้สร้างสถานที่อาบน้ำแร่แบบโรมันที่เมืองบาธแห่งนี้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Premier inn Bath city center

 

22 พฤศจิกายน          บาธ-คาร์ดิฟฟ์-มิลเลเนียมสเตเดียม-เอดินเบอระ

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ แวะถ่ายภาพด้านนอกของ ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ แต่เดิมเป็นที่พำนักของบรรดาขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศเวลส์

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเยี่ยมชมมิลเลเนียมสเตเดียม สนามฟุตบอลแห่งชาติของประเทศเวลส์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

** โปรดแยกเสื้อผ้าที่ต้องใช้สำหรับคืนนี้และพรุ่งนี้เช้าลงกระเป๋าเล็ก แล้วฝากกระเป๋าเดินทางไปกับรถตู้ค่ะ **

18.50            ออกเดินทางสู่เมืองเอดินเบอระ โดยสายการบิน FlyBe เที่ยวบิน BE4507

20.10            เดินทางถึงเมืองเอดินเบอระ

เย็น               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Edinburg Grosvenor

 

 

 

23 พฤศจิกายน          เอดินเบอระ

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมือง ชม Calton Hill และนำท่านผ่านชม princes street

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม ปราสาทเอดินเบอระ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของประเทศสกอตแลนด์ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงใจกลางเมือง มีอายุยาวนานกว่าพันปี ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สกอตหลายพระองค์ เคยถูกทำลายลงหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็มีการบูรณะขึ้นใหม่อยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งในศตวรรษที่ 19 เซอร์ วอลเตอร์ สกอต ได้ทำการบูรณะใหม่ให้เหมือนของดั้งเดิม และยังคงสภาพมาจวบจนทุกวันนี้ แม้แต่เจ.เค. โรวลิงส์ นักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงานหนังสือขายดียังใช้ปราสาทแห่งนี้ในการเปิดตัวเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับเมืองพ่อมดและแม่มดในหนังสือของเธอเลยทีเดียว ภายในตัวปราสาทจัดแสดงในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของตัวปราสาท และเรื่องราวสำคัญๆ ของประเทศสกอตแลนด์ แต่สิ่งที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าที่จัดแสดงในปราสาทแห่งนี้และพลาดชมไม่ได้คือมงกุฎทองคำฝังเพชรอันเป็นมงกุฎของกษัตริย์แห่งสกอต กษัตริย์ที่ได้สวมมงกุฎนี้พระองค์แรกคือกษัตริย์เจมส์ที่ 5

เย็น               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Edinburg Grosvenor

 

24 พฤศจิกายน          กลาสโกว-เอดินเบอระ

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม มหาวิหารแห่งกลาสโกว ที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่สุดของเมือง ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคยุคศตวรรษที่ 13 เป็นที่ฝังศพของ นักบุญมูนโก, ชมจัตุรัสยอร์จ, คาลิดอร์ ที่มีเสาหินสูง 80 ฟุต สร้างไว้ เป็นที่ระลึกถึง ท่านเซอร์ วอลเตอร์สก๊อต พร้อมผ่านชม มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ที่เก่าแก่ที่สุดในสก๊อตแลนด์

เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                   พาท่านเดินทางกลับสู่เมืองเอดินเบอระ

เย็น               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Double tree by Hilton Glasgow central

 

25 พฤศจิกายน          กลาสโว-ลอนดอน-กรุงเทพ

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินกลาสโกว

09.55            ออกเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน โดยสายการบินบริทิช แอร์เวย์ เที่ยวบิน BA1479

11.25            เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน แวะเปลี่ยนเครื่อง

15.05            ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เที่ยวบิน BA009

 

26 พฤศจิกายน          กรุงเทพ

09.25            เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

กำหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลี่ยนได้

และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการที่บกพร่องของสายการบิน

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 
 
   
หน้าแรก    ลักษณะทริป    โปรแกรมทัวร์    ข้อควรรู้    การเตรียมตัว    ติดต่อเรา
Address : 31 Dacca Street London SE8 3LH
Tel : +44 7539677444 , puitrip@hotmail.com , Line : Pui-taxi
 
COPYRIGHT © 2015 Iampui.com All Right Reserved.