+44 7539677444
Pui-taxi

ธันวาคม 2016
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน 2017
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
Day trip


 

 

 

สำรวจสก๊อตแลนด์และไฮด์แลนด์ ชื่นชมความสวยงามของ Edinburgh castle ปราสาทที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเดินทางไปสัมผัสทิวทัศน์อันสวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ สูดอากาศบริสุทธิ์และดูวิถีชีวิตของชนบทสก๊อตแลนด์ที่ไฮแลนด์ ชมทะเลสาบ Loch Ness ร่วมพิสูจน์ตำนานแห่งสัตว์ประหลาดกลางทะเลสาบ และชมเมืองท่าริมทะเลและป้อมปราการในอดีตที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสก๊อตแลนด์

   
หน้าแรก    ลักษณะทริป    โปรแกรมทัวร์    ข้อควรรู้    การเตรียมตัว    ติดต่อเรา
Address : 31 Dacca Street London SE8 3LH
Tel : +44 7539677444 , puitrip@hotmail.com , Line : Pui-taxi
 
COPYRIGHT © 2015 Iampui.com All Right Reserved.